28 sept 2017 Dalapolskor
Denna kväll var uppslutningen stor, hela 47 personer! Vi repeterade Bingsjö, Älvdalen, Rättvik och Orsa före paus med hjälp av Ing-Mari Rapp & Bengt-Åke Olsson. Efter fikat var det fri dans. Hadrian Prett spelade hela kvällen.

Fotograf: Gunnar Wesley

Se alla bilder här

Finputsa dina polskor hos oss!