1 mar 2018 Hogdal Lommeland
Under sakkunnig ledning av Kerstin Harvenberg och Malte Hermansson från Göteborg fick vi träna Gammal springdans från Hogdal Lommeland. För musiken stod Ingela och Håkan Lindberg.

Fotograf: Gunnar Wesley

Se alla bilder här

Finputsa dina polskor hos oss!