8 mar 2018 Jössehäradspolska
Våra instruktörer Kari och Anders Underdal Holm gick före paus igenom Jössehäradspolska. Efter paus var det fri dans och då fick vi tillfälle att dansa både med varandra och med instruktörerna. Vi tackar Anna Karlsson för utmärkt och smittande spel.

Fotograf: Anders Nordfors

Se alla bilder här

Finputsa dina polskor hos oss!