12 apr 2018 Gammalvänster & Åtabak
Ewa och Tommy Englund guidade oss i de jämtländska danserna Gammalvänster från Oviken och Åtabakspolska till musik av Alva Granström.

Fotograf: Anders Nordfors Fotograf: Gunnar Wesley

Se alla bilder här

Se alla bilder här

Finputsa dina polskor hos oss!