29 nov 2018 Rättvikspolska på två sätt
Gunilla Landmark och Mats Bäckstam visade på skillnaderna i Rättvikspolska och den Rättvikspolska som Mats har efter sin far Ture. Hadrian Prett stod för musiken.

Fotograf: Gunnar Wesley

Se alla bilder här

Rättvikspolska - traditionell Rättvikspolska efter Ture Bäckstam

Finputsa dina polskor hos oss!