21 feb 2019 Bodapolska
Knapp Karin spelade och Helen och Stig Eriksson gav prov på sin version av Bodapolska. Efter paus var det fri dans och tillfälle att dansa både med varandra och med instruktörerna.

Fotograf: Anders Nordfors

Se alla bilder här

Finputsa dina polskor hos oss!