17 okt 2019 Røros
Till musik av Micke Löfroth repeterade vi Rørospols och schottis från Røros. Kerstin och Walter Dürr samt Ann Hoffman och Anders Pettersson visade lite varianter. Efter paus var det fri dans.

Fotograf: Gunnar Wesley

Se alla bilder här


Finputsa dina polskor hos oss!