I samarbete med
Vårprogrammet 2018 (pdf)
Valberedningens förslag 2018 (pdf)
Revisionsberättelse 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2017 (pdf)
Årsredovisning 2017 (pdf)
Årsmötesdagordning 2018 (pdf)
Presentation
Träningskvällarna
Program/tips
Program/tips (ny flik)
Upplysningar, förslag och E-utskick
Önskemål till framtida program
Styrelse
Bodapolska 15/2-18
Rørospols 8/2-18
2 fotografer!
Fotoarkivet
Dokumentarkivet
Du är läsare nummer