Medlemskap
Medlemskap är inget krav men trivs du hos oss vill vi gärna ha dig som medlem. Även stödmedlemmar är välkomna.
Årsavgift: 300 kronor vår/höst (150 kronor för höstterminen).
Postgiro: 47 39 32-2
När du betalar, ange namn och adress, gärna även epostadress.

Finputsa dina polskor hos oss!