Polskedansarnas årsmöte 2021 11 04

Valberedningens förslag till funktionärer för verksamhetsåret 2021:

Styrelsen

 

 

Ordförande

Britt Schönning

omval

Kassör

Anders Pettersson

omval

Programansvariga

Viveca Loman Kerstin Dürr

omval omval

Ledamot

Gunnar Wesley

omval

Suppleanter

Christina Trapp Mia Gustafsson

omval omval

Festkommi.é

 

 

Sammankallande

Christina Trapp

Elisabeth Brickstad

Björn Brickstad

Birgit Johansson

Gudrun Fors

omval omval omval omval omval

Webansvarig

Lars-Erik Blomgren

omval

Revisorer

 

 

Ordinarie

Suppleant

Göran Målquist Fredrik Bruno

omval omval

Valberedning

 

 

Sammankallande

Walter Dürr  

Henry Johansson

Katarina Eriksson

omval omval omval