12 okt 2023 Jössehäradspolska
Kari och Anders Underdal Holm guidade oss i Jössehäradspolska till musik av Ulf Karlsson.

Fotograf: Anders Nordfors

Se alla bilder här

Utveckla ditt polskedansande hos oss!