9 nov 2023 Slängpolska på fläck
Tillsammans med Karin Hansen och Ellge Jakobsson dansade vi den fina 1700-tals slängpolskan på fläck. Linéa Jakobsson spelade till dansen.

Fotograf: Anders Nordfors

Se alla bilder här

Utveckla ditt polskedansande hos oss!