Ett ändlöst äventyr...
Vad är det som får människor att träffas varje torsdagskväll år ut och år in under närmare fyrtio års tid? För medlemmarna i föreningen Polskedansarna är det självklara svaret: Polska.
   Visst är det som ett ändlöst äventyr att musik som existerat under flera hundra år fortfarande lever och lockar. Att danser som var avkoppling och fröjd för människan i bondesamhället för hundra år sedan med oförändrad kraft alstrar lust och glädje hos storstadsmänniskan på tjugohundratalet...
   Intresset för musiken och dansen är det som för medlemmarna i föreningen Polskedansarna samman. Vi har dansat polska, en del av oss ganska kort tid och andra under många år. Det finns de som varit med ända sedan starten 1982. Vi är något under 100 medlemmar och torsdagskvällarna brukar locka 30-40 deltagare åt gången.
   Programmet är varierat och vi försöker så långt det är möjligt att motsvara olika önskemål. Under mottot Utveckla ditt polskedansande tränar vi danser från olika traditionsområden, även Danmark och Norge. Vi bjuder in instruktörer av olika slag, traditionsbärare, danspedagoger och erfarna dansare som har något att lära ut. Danser från olika trakter, polskor mest, men också dansteknik och lyhördhet.
   Vi vill helst dansa till levande musik och bjuder gärna in spelmän till solo- eller gruppspel. Våra danskvällar präglas av närhet mellan spelmän och dansare - stora upplevelser i intimt format

Utveckla ditt polskedansande hos oss!