Medlemskap
Vi välkomnar alla som vill underhålla och utveckla sitt polskedansande att bli medlemmar i vår förening.

Medlemsavgiften är 400 kr/år (eller 200 kr för den som blir medlem under hösten) och den betalas in på Polskedansarnas postgiro 47 39 32-2.
Medlemsavgiften går främst till lokalhyran. Som medlem har du sedan rabatt på kvällsavgiften.
Meddela samtidigt namn, adress, telefon och mejladress till kassoren@polskedansarna.se

Vi lägger stor vikt vid att erbjuda duktiga instruktörer och högklassig musik under våra danskvällar.

Hjärtligt välkomna!

Finputsa dina polskor hos oss!